Nowotwór jądra

Urolog Warszawa przyjmuje w swoim gabinecie coraz częściej pacjentów po dwudziestym roku życia, zmagającymi się z nowotworem jądra. Określenie te jest jednak bardzo szerokie, pochłaniające sporo typów nowotworów, zarówno tych zarodkowych (stanowiących 95% wszystkich nowotworów jąder) oraz niezarodkwoch. Poza jednym wyjątkiem, jakim jest duży potworniak, nowotwory jąder są w swoim przebiegu agresywne, charakteryzujące się dużą przerzutowością. Są też wyjątkowe z innego powodu. Jako jedne z niewielu nowotworów litych, mogą zostać skutecznie wyleczone nawet w zaawansowanych stadiach ( również w stanach, w których doszło już do przerzutów odległych).

Codziennie w naszym kraju diagnozuje się około dwa przypadki nowotworów jąder, śmiertelność wynosi około 15% ( trzykrotnie więcej niż ma to miejsce chociażby w USA). Czynnikami mogącymi mieć wpływ na powstanie nowotworu jądra są między innymi podłoże genetyczne ( nowotwory jąder w rodzinie), wnętrostwo, różne formy obojnactwa, niepłodność czy też HIV. Często pod kątem nowotworu jąder powinny badać się osoby  u których często powtarzają się infekcje jak również u których wykonano operacyjne leczenie przepukliny. Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić, iż nie każde guzy na jądrach nie muszą być od razu nowotworem. Trzeba jednak wprowadzić proces diagnostyczny, by wykluczyć bądź potwierdzić chorobę. Jednym z pierwszych objawów jest pojawienie się uczucia ciężkości jądra, zaczerwienienie moszny czy też pojawienie się masy, niedającej się oddzielić od jądra.

Sygnałem, po którym niewątpliwie należy udać się do lekarza jest ból jądra lub powiększenie się moszny pod wpływem zbierania się płynów. Urolog Warszawa w pierwszej kolejności zaleci wykonanie USG jąder ( obu, by móc dokonać porównania anatomicznego). Ważne jest także wykonanie określenia stężenia markerów nowotworowych w surowicy , takich jak LDH, hCG czy też AFP. Poza tym należy również wykonać tomografię komputerową nie tylko jamy brzusznej lecz także klatki piersiowej oraz miednicy, celem stwierdzenia, czy nie doszło do przerzutów.

Podstawową formą leczenia jest operacyjne usunięcie zmienionego nowotworowo jądra, zwane orchidektomią. W tym miejscu urolog Warszawa powinien także od razu określić, jakie są rokowania co do pacjenta. W zależności od typu nowotworu zależy dalsza metoda opieki oraz okresowej diagnostyki, mającej na celu ujawnienie pojawienia się nawrotu choroby na drugim jądrze czy też pojawienia się przerzutów, również tych dalekich. W wielu przypadkach wymagane jest także wprowadzenie leczenia uzupełniającego w formie chemioterapii lub radioterapii.